Skip links

Bağımsız Denetim

Teklif Alın

Hemen Arayın:

+90 549 256 5478

Bağımsız Denetim

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 397 ve 398 inci maddeleri zorunlu BAĞIMSIZ DENETİMİN kapsamını açıklamaktadır.

Kapsam gereği ; 660 sayılı KHK’da belirtilen kamu yararını ilgilendiren kuruluşların, 6102 sayılı TTK ‘nın 397 nci maddesi çerçevesinde Bakanlar Kurulu kararıyla bağımsız denetime tabi olanların ve aynı Kanunun 1534 üncü maddesinin ikinci fıkrasında sayılan şirketlerin Münferit ve Konsolide finansal tablolarını hazırlarken TMS’yi uygulamaları gerekmektedir. Bu nedenle kapsamı dahilinde işletmeler Bağımsız Denetim yaptırırlar.

“DENETİM” kelimesi; finansal tabloların bağımsız denetimleri ve sınırlı BAĞIMSIZ DENETİMLERİ ile DİĞER GÜVENCE DENETİMLERİ ve İLGİLİ HİZMETLERE ilişkin olarak denetim şirketi tarafından verilen her bir hizmeti ifade eder.

VERDETA Vergi Denetim ve Tasdik Hizmetleri, çalışmakta olduğu konusunda uzman, yetkin kişi ve kurumlarla olan Ulusal Hizmet ağından yararlanabilir ve Danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

6102 sayılı TTK Kanun, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca denetime tabi tutulan konularda Şirketimizin sunduğu  bağımsız denetim hizmetleri;

 • Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS-TFRS) kapsamında hazırlanan mali tabloların Türkiye Denetim Standartları uyarınca bağımsız denetim ve raporlaması,
 • Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun belirlediği sınırlar kapsamına giren şirketlerin finansal tablolarının bağımsız denetimi,
 • Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı ( BOBİ -FRS )  kapsamında hazırlanan mali tabloların Türkiye Denetim Standartları uyarınca Bağımsız Denetim ve Raporlanması,
 • Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS), bağımsız denetime tâbi olup Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını (TFRS) uygulamayan işletmelerin finansal tablolarının bağımsız denetimi hizmetleri sunmaktayız.

 • Şirket Yönetimi
 • Hissedarlar
 • Çalışanlar
 • Kredi Verenler
 • Yatırımcılar
 • Kamu kurumları (BDDK, SPK)

 • Bağımsız denetimin, hem denetlenen firmaya, hem de kamuya ve devlete yararları söz konusudur.
 • Yönetime doğru bilgi akışı sağlar.
 • Yönetime mali tablolarla ilgili olarak tahmin ve analiz yapmasında, geleceğe ait sağlıklı kararlar almasında yardımcı olur.
 • Finansal tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını gösterir.
 • İşletme yönetimi ve çalışanlarının hile yapmasının önlenmesine yardımcı olur.
 • Bağımsız denetimden geçmiş mali tablolar ile işletmenin düşük maliyetli finansman bulması kolaylaşır.
 • Bağımsız dış denetimden geçen bir şirkette tüm ortakların haklan daha iyi korunmuş olur.