Skip links

Hukuk Hizmetleri

Teklif Alın

Hemen Arayın:

+90 549 256 5478

Hukuk Hizmetleri

Ticari işletmeler kuruluşları itibariyle Sermaye ve Ticaret şirketleri faaliyette bulundukları iktisadi ömürleri içinde faaliyet alanları itibariyle yaptıkları iş ve işlemleri gereği pek çok HUKUKİ  ve MALİ ve TİCARİ  sorunlar ile karşılaşmakta ve bu sorunları çözümlemek durumundadırlar.

Bu durum İşletmelerimizin sürdürülebilirliği yönüyle olduğu kadar diğer taraftan diğer taraftan işletmenin ilişkili tarafları olan; Şirket Yönetimi, Hissedarlar, Çalışanlar, Kredi Verenler, Yatırımcılar, Kamu kurumları (BDDK, SPK)   benzeri  kişi ve kurumlar yönüyle önemlidir.

VERDETA Vergi Denetim ve Tasdik Hizmetleri, çalışmakta olduğu konusunda uzman, yetkin kişi ve kurumlarla olan Ulusal Hizmet ağından yararlanabilir ve Danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Türk hukukunda ticaret hukukunu düzenleyen asıl kaynak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’dur. Bu kanunda yer alan konular; Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri, Kıymetli Evrak, Taşıma İşleri, Deniz Ticareti ve Sigortadır. Bu konuların tamamı ticaret hukukunun kapsamında olmakla birlikte, temel olarak Ticari İşletme, Şirketler Ve Kıymetli Evrak Hukuku kabul edilmektedir.

Yine Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerine dayalı olarak çıkarılmış olan çok sayıda yönetmelik, tüzük ve bakanlar kurulu kararı da kaynaklar arasındadır. Bundan başka ticaret hukukunun alanına giren diğer konuları;

  • Sermaye piyasası hukuku,
  • Banka hukuku,
  • Fikrî ve sınaî mülkiyet hukuku,
  • Rekabet hukuku,
  • Taşıma hukuku

olarak sayabiliriz.

  • Mali uyuşmazlıklarda, uzlaşma ve davalarında Uzman Hukukçular gözetiminde süreçlerin Takip ve Yönetimi
  • Ticari dava işlemlerinde; Görüş, Değerleme ve Raporlama Hizmetleri
  • Şirket satın almaları, devir ve bölünmelerde Süreç Takip Yönetimi, Denetimi ve Raporlama Hizmetleri