Skip links

Muhasebe & Finansal Bilgi Teknolojileri

Teklif Alın

Hemen Arayın:

+90 549 256 5478

Muhasebe, Maliyet, Finans ve Bilgi Teknolojileri

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı ve sürekli gelişmeler, her alanda olduğu gibi işletmecilik alanındaki hızlı değişimi beraberinde getirmiştir. Şirketlerin  İş yapma , üretim ve yönetim biçimlerinde değiştirmiştir.

Teknolojilerinin gelişimi ve üretiminden çok kullanımı ve ihtiyaçlara cevap vermesinden  daha önemli olan İşletmelerde, bilgisayar teknolojilerinin ne kadar etkin ve geniş kullanıldığı önemlidir.

IT kavramıyla birçoğumuzun aklına ilk gelen bilgisayar ve internet ağlarıdır. Buna rağmen IT çok katmanlı sistemlerin organizasyonuna kadar uzanan geniş kapsamlı bir alandır. Fiziksel donanımların bakımının yapılmasından işletim sistemlerinin yapılandırılmasına, veri tabanlarının oluşturulmasından sunucuların yönetimine kadar birçok faaliyeti IT alanına örnek olarak gösterebiliriz.

İşletmelerin İş ve İşlemlerindeki Yönetim ve Üretim proseslerine dayalı bilgi sistemlerinden elde  edilen  bilginin kullanımı ile, işletmelerin verimliliğine, karlılığına, işletme faaliyetlerinin devamlılığına etki ederek, küreselleşen ticari uygulamalarını daha  rekabetçi hale getirmiştir.

Günümüz itibariyle tüm bireysel ve ticari işlemlerde teknoloji ve bilgisayarlardan faydalandığımızı düşünecek olursak, enformasyon teknolojisi 21. Yüzyıl ve sonraki yüzyıllarda yanımızda yer alması kaçınılmaz bir alandır.

VERDETA Vergi Denetim ve Tasdik Hizmetleri, çalışmakta olduğu konusunda uzman, yetkin kişi ve kurumlarla olan Ulusal Hizmet ağından yararlanabilir ve Danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Muhasebe Bilgi Sistemi (MBS); finansal muhasebe, maliyet muhasebesi ve yönetim muhasebesi ile ilgili mali nitelikteki tarihi (geçmişe ait) ve tahmini (ileriye dönük) verileri bilgi kullanıcılarının beklentilerini karşılayacak özellik ve niteliklerde bilgiye dönüştüren, raporlayan ve ilgili kişilere sunan bir bilgi sistemidir.

Muhasebe Bilgi Sistemi (MBS) genel olarak, yönetimin varlıklar üzerindeki yönetim sorumluluğunu yerine getirmek, işletme faaliyetlerinin kontrolünü olumlu kılmak, Üretilen Mamullerin ve hizmetlerin maliyetlerini belirlemek ve geleceğe ilişkin işletme faaliyetlerinden Tedarik Üretim ve Satış sürecini planlamak bunlara dair İşletme Bütçesi yapmaya ve yönetime gerekli bilgileri sağlamaya yönelik bir bilgi sistemidir.

Muhasebe Bilgi Sistemi (MBS), insan ve ekipman gibi kaynakların bir araya getirilerek finansal ve diğer verilerin bilgiye dönüştürülmesi için tasarlanmıştır . Ayrıca, işletme yöneticilerine karar alma aşamasında birçok yarar sağlar.

  • Faaliyetler ve operasyonlar için veri toplama ve kaydetme,
  • Planlama, karar verme, uygulama ve kontrol aşamaları için toplanan bu verileri ve bilgileri işleme,
  • İşlerin aksamadan sürdürülebilmesi için gerekli kontrolleri sağlama.
  • İşletmelerin faaliyetlerine ilişkin verileri etkin ve etkili olarak toplamak ve işleme tabi tutmak,
  • Karar verme sürecine sağlıklı ve kullanılabilir bilgi sağlamak,
  • Organizasyonel varlıkların korunması için iş etkinlikleri hakkında verilerin doğru olarak işleme tutulmasını ve kaydedilmesine yönelik yeterli denetimin yapılmasını sağlamak,
  • MBS, firma içerisinde temel kantitatif bilgiyi sağlayan en önemli kaynaktır ve karar alma süreçlerinde karlılık kavramını öne çıkaran bir çerçeve sağlamaktadır.

BT uzmanları  şirketlerin, bilişim ve teknoloji alanındaki sorunlarını tespit ederek, teknolojik imkanlar ve yetenekler sayesinde sorunlara çözüm bulur, ihtiyaçları karşılar. Bu özellikleri itibariyle BT Uzmanları, bilişim araçlarınasistemlere, teknolojik gelişmelere hakimdir ve açıktır.