Skip links

Vergi Hizmetleri

Teklif Alın

Hemen Arayın:

+90 549 256 5478

Vergi Hizmetleri

Günümüz modern vergileme anlayışında; Vergi Mükellefleri sahip oldukları Gelirler ve Servetleri ile Harcamaları üzerinden vergilendirilmektedir.

Türk vergi sisteminde, Gelir yada Kazançların vergi  mükellefleri tarafından beyan edilmesi esası geçerlidir. Vergi idaresi tarafından  vergi mükelleflerinin  Vergi beyannamelerinin doğruluğunu tespit ve kontrol edilmesini gerektirir.

Mükelleflerin Beyannamelerinde Oluşabilecek olumsuz fark ve yasal tespitler, vergi mükellefleri yönüyle Vergi İdaresi tarafından Mali Risk ve Hukuki müeyyideler ile karşılaşmalarına neden olabilir.

Bu durum vergi konusunda yetkin ve deneyimli Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız  Denetim  elemanları ile sürekli çalışma ve iş birliğini gerektiren husustur.

VERDETA Vergi Denetim ve Tasdik Hizmetleri, çalışmakta olduğu konusunda uzman, yetkin kişi ve kurumlarla olan Ulusal Hizmet ağından yararlanabilir ve Danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

  • VERGİNİN UNSURLARI genel olarak;  GELİR, (GELİR VERGİSİ-KURUMLAR VERGİSİ)  SERVET, (EMLAK VERGİSİ, MOTORLU TAŞITLAR  HARCAMA (KATMA DEĞER VERGİSİ – ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ)  ya da bir işlem veya kağıt (DAMGA VERGİSİ-TAPU HARCI)  olarak karşımıza çıkar.
  • Türk vergi sisteminde elde edilen gelir yada kazancın mükellef tarafından beyan edilmesi esası geçerlidir. Bu durum beraberinde, Vergi mükellef beyanlarının doğruluğunun tespit edilmesini gerektirir
  • Bu işlemler, mükellefin ödediği verginin defter, hesap, kayıt ve belgeler ile gerekli olduğunda yapılacak fiili Envanter ve araştırmalardan elde edilecek bulguların uygunluğunun incelenmesi ve doğruluğunun saptanmasıdır.

  • Vergi mükellefleri yönüyle; sıkıntılı ve sancılı bir süreci ifade eden Vergi incelemesi bir diğer taraftan Mali, Hukuki, Ticari ve Sosyal etkileri söz konusudur.
  • Bu nedenle Vergi incelemesi ile karşı karşıya kalan mükelleflerimiz bu süreci etkili ve verimli kullanmak ve iyi yönetmek durumundadır.

  • Vergi incelemesinin başlamasından itibaren defter ve belge ibrazı, inceleme elemanı ile ilişkiler, rapor üzerine tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunup bulunmama kararı ile yargı sürecinde doğru adımların atılması, vergi incelemelerinin mükellef üzerindeki maliyetlerini en aza indirecektir.
  • İyi yönetilemeyen inceleme süreçleri nedeniyle mükelleflerin kullanmaları mümkün pek çok hakkını kullanamadıkları, gereksiz tarhiyatlara muhatap oldukları, şekil ve süre konusundaki basit gecikme ve hatalarla önemli mali külfetlere katlanmak zorunda kalabilmektedirler.